Proces karny zarys systemu Waltoś Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne, a także bogate zestawienia literatury oraz indeks rzeczowy umożliwiają pogłębienie przedstawianych temató


Autor: Małgorzata Żbikowska
Ciężar dowodu w polskim procesie karnym W książce autorka prezentuje różne sposoby

Ciężar dowodu w polskim procesie karnym W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwestie sporne w tym zakresie. Przybliża tę instytucję prawną z perspektywy:

Autor: Dariusz Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo Książka

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmienn

Autor: Dariusz Świecki
MERITUM Postępowanie karne Świecki Kompleksowe opracowanie skomplikowanej

MERITUM Postępowanie karne Świecki Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej procedury karnej . Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny. Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeks

Autor: Gacka Asiewicz
Postępowanie karne w pigułce 2020 Beck Publikacja

Postępowanie karne w pigułce 2020 Beck Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania karnego. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów KPK uchwalone ustawą z 19.7.2019 r., które weszły w życie 5.10.2019 r. Gack

Autor: Dariusz Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmienn

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Proces karny zarys systemu Waltoś


Proces karny zarys systemu Waltoś